Jaarstukken 2018

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Lasten & baten

x (€ 1.000)

Lasten

€ 8.059

5,8 %

Baten

€ 392

0,3 %

ga terug