Jaarstukken 2018

Programma 3 Economie

Programma 3 Economie

Lasten & baten

x (€ 1.000)

Lasten

€ 2.481

1,8 %

Baten

€ 4.344

3,1 %

ga terug