Jaarstukken 2018

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Lasten & baten

x (€ 1.000)

Lasten

€ 9.416

6,8 %

Baten

€ 9.164

6,6 %

ga terug