Jaarstukken 2018

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Lasten & baten

x (€ 1.000)

Lasten

€ 49.104

35,4 %

Baten

€ 100.647

72,5 %

ga terug