Jaarstukken 2018

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Lasten & baten

x (€ 1.000)

Lasten

€ 14.557

10,5 %

Baten

€ 2.493

1,8 %

ga terug