Jaarstukken 2018

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Beleidsindicatoren (BBV)

Beleidsindicatoren (BBV)

Gemeenten nemen vanaf 2017 een basisset BBV beleidsindicatoren op in de begroting
en het jaarverslag voor inzicht en heldere beeldvorming over de beleidsresultaten van de gemeente, en vergelijking van gemeenten onderling.

In de onderstaande tabel staan de beleidsindicatoren voor dit programma:

PRG

Indicator

eenheid

periode

regio

waarde

bron

omschrijving

5

% Niet-sporters

%

2016

Dronten

54,30

Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD'en, CBS en RIVM

Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

2016

Nederland

48,70