Jaarstukken 2018

Budgetoverhevelingen

Budgetoverhevelingen

Budgetoverhevelingen bij Jaarstukken 2018

+ = voordeel, - = nadeel

Omschrijving programma 0

Bedrag

Categorie

Portefeuillehouder

Budgetoverheveling aanbesteden van bouwdossiers

10.000

MP

A. van Amerongen

Budgetoverheveling Zaakgericht werken

10.000

MP

P. van Bergen

Budgetoverheveling onderzoeksbudget Rekenkamer

29.800

V

Griffie

Omschrijving programma 1

Bedrag

Categorie

Portefeuillehouder

Geen overhevelingen

Omschrijving programma 2

Bedrag

Categorie

Portefeuillehouder

Budgetoverheveling afwaarderen De Morinel

57.000

V

I.A. Korting

Omschrijving programma 3

Bedrag

Categorie

Portefeuillehouder

Budgetoverheveling internet Buitengebied

60.000

MP

A. van Amerongen

Budgetoverheveling acquisiteur

108.000

V

A. van Amerongen

Budgetoverheveling economische ontwikkeling Oostkant

29.000

MP

I.A. Korting

Budgetoverheveling gebiedsagenda

59.000

V

I.A. Bakker

Budgetoverheveling Green Campus-Wijland

25.000

V

A. van Amerongen

Budgetoverheveling Vitale Centra

30.000

V

I.A. Korting

Budgetoverheveling Marketingplan Agrofood

30.000

V

I.A. Korting

Budgetoverheveling Floriade

25.000

V

I.A. Korting

Omschrijving programma 4

Bedrag

Categorie

Portefeuillehouder

Geen overhevelingen

Omschrijving programma 5

Bedrag

Categorie

Portefeuillehouder

Budgetoverheveling Maatschappelijk Fonds

-4.692

V

A. van Amerongen

Budgetoverheveling ontwikkelingsplannen recreatie en toerisme

10.000

V

I.A. Korting

Budgetoverheveling zwembad Overboord

173.000

MP

A. van Amerongen

Budgetoverheveling voorzieningenniveau Swifterbant

400.000

V

P. van Bergen

Omschrijving programma 6

Bedrag

Categorie

Portefeuillehouder

Budgetoverheveling Algemene voorziening jeugd

-12.872

V

P. van Bergen

Budgetoverheveling doorlopende externe ondersteuning bij strategie en themaplannnen Sociaal domein en onderzoeken cliënten ervaring en begeleiding door Stimulanz invoering omgekeerde toets

60.000

V

P. van Bergen

Budgetoverheveling vooruitontvangen subsidie deelname koploper project Cliëntondersteuning

20.000

MD

P. van Bergen

Budgetoverheveling Pas van Dronten

14.000

MP

P. van Bergen

Budgetoverheveling preventie/toegang pilot AZC

19.280

MD

P. van Bergen

Budgetoverheveling armoedebeleid

75.000

V

P. van Bergen

Budgetoverheveling rijksbijdrage Beschermd wonen

121.000

MD

P. van Bergen

Budgetoverheveling maatschappelijke begeleiding

-64.806

MD

P. van Bergen

Budgetoverheveling statushouders

-41.800

MD

P. van Bergen

Omschrijving programma 7

Bedrag

Categorie

Portefeuillehouder

Budgetoverheveling energie-audit 11 bedrijven gemeente Dronten door OFGV

11.209

V

A. van Amerongen

Omschrijving programma 8

Bedrag

Categorie

Portefeuillehouder

Budgetoverheveling implementatie Omgevingswet

29.000

MP

P. van Bergen

Budgetoverheveling Swifterbant groeit

50.000

V

P. van Bergen

Budgetoverheveling studenten- en arbeidsmigrantenhuisvesting

70.000

V

P. van Bergen

Budgetoverheveling marketing Wonen

30.000

V

P. van Bergen

Totale budgetoverhevelingen Jaarstukken 2018

1.431.119

Budgetoverhevelingen Voortgangsrapportage 2018

0

Budgetoverhevelingen Slotrapportage 2018

3.268.014

Totale budgetoverhevelingen in 2018

4.699.133

Categorie:

Middelen derden (MD)

Meerjarenproject (MP)

Vertraagd incidenteel project (V)

ga terug