Jaarstukken 2018

Paragraaf bedrijfsvoering

Paragraaf bedrijfsvoering

Ter realisatie van de programma's is een goede bedrijfsvoering van groot belang. Deze paragraaf informeert de gemeenteraad over de stand van zaken in de bedrijfsvoering.

ga terug