Jaarstukken 2018

Paragraaf verbonden partijen

Paragraaf verbonden partijen

De Regiefunctionaris Verbonden Partijen monitort de naleving van de afspraken die gemaakt zijn met de partners en in het bijzonder de afspraken in het kader van gemeenschappelijke regelingen. Hij werkt daarin samen met de contactpersonen van de gemeente.

ga terug