Jaarstukken 2018

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Lasten & baten

x (€ 1.000)

Lasten

€ 4.232

3,1 %

Baten

€ 8.211

5,9 %

ga terug