Jaarstukken 2018

Programma 6 Sociaal domein

Programma 6 Sociaal domein

Lasten & baten

x (€ 1.000)

Lasten

€ 42.885

30,9 %

Baten

€ 12.334

8,9 %

ga terug