Jaarstukken 2018

Financiële positie/structureel evenwicht

Financiële positie/structureel evenwicht

FINANCIELE POSITIE

Werkelijk

Begroting na wijziging

Werkelijk

STRUCTUREEL EVENWICHT

2017

2018

2018

totaal baten

abs

122.335

104.727

108.383

totaal lasten

abs

-105.008

-113.059

-106.543

resultaat exploitatie (voor mutatie reserves)

abs

17.327

-8.332

1.840

onttrekking reserves (baten)

abs

10.296

29.635

30.369

dotatie reserves (lasten)

abs

-6.559

-22.134

-22.674

resultaat reserves

abs

3.737

7.501

7.695

totaal baten (na reserves)

abs

132.631

134.362

138.752

totaal lasten (na reserves)

abs

-111.567

-135.193

-129.217

totaal resultaat (na mutatie reserves)

abs

21.064

-831

9.535

totaal baten

abs

22.962

6.452

13.458

totaal lasten

abs

-10.509

-16.265

-15.299

incidenteel resultaat exploitatie (voor mutatie reserves)

abs

12.453

-9.813

-1.841

onttrekking uit incidenteel reserves (baten)

abs

2.811

3.999

8.624

dotatie aan incidenteel reserves (lasten)

abs

-469

-535

-1.595

incidenteel resultaat reserves

abs

2.342

3.464

7.029

totaal baten (na reserves)

abs

22.493

5.917

11.863

totaal lasten (na reserves)

abs

-7.698

-12.266

-6.675

totaal incidenteel resultaat (na mutatie reserves)

abs

14.795

-6.349

5.188

totaal baten

abs

99.373

98.275

94.925

totaal lasten

abs

-94.499

-96.794

-91.244

structureel resultaat exploitatie (voor mutatie reserves)

abs

4.874

1.481

3.681

onttrekking reserves (baten)

abs

7.485

25.636

21.745

dotatie reserves (lasten)

abs

-6.090

-21.599

-21.079

structureel resultaat reserves

abs

1.395

4.037

666

totaal baten (na reserves)

abs

93.283

76.676

73.846

totaal lasten (na reserves)

abs

-87.014

-71.158

-69.499

totaal structureel resultaat (na mutatie reserves)

abs

6.269

5.518

4.347

Structurele exploitatieruimte (BBV)

%

2,0

2,6

2,5

ga terug