Jaarstukken 2018

Programma 4 Onderwijs

Programma 4 Onderwijs

Lasten & baten

x (€ 1.000)

Lasten

€ 5.021

3,6 %

Baten

€ 968

0,7 %

ga terug