Jaarstukken 2018

Programma 4 Onderwijs

Mutaties reserves programma 4

Mutaties reserves programma 4

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten voor de reserves bij dit programma is:

€ -4.283

Dit programma heeft geen noemenswaardige afwijkingen in de reservemutaties.