Jaarstukken 2018

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Hoofddoelstelling

Algemene omschrijving

Het programma omvat het ontwikkelen, in stand houden of beëindigen van voorzieningen op de gebieden cultuur, recreatie, sport en welzijn en de aanleg en het beheer van het openbaar groen.