Jaarstukken 2018

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Portefeuillehouder per taakveld

Portefeuillehouder per taakveld

Taakveld

Omschrijving

Portefeuillehouder

5.1

Sportbeleid en activering

A. van Amerongen

5.2

Sportaccommodaties

A. van Amerongen

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

A. van Amerongen

5.4

Musea

A. van Amerongen

5.6

Media

A. van Amerongen

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

I.A. Bakker, J. Oosterveld, I.A. Korting & A. van Amerongen