Jaarstukken 2018

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Doelstellingen bestaande ontwikkelingen

Doelstellingen bestaande ontwikkelingen

Bestaande ontwikkelingen 5.1 - Sportbeleid en activering

  • Sportbeleid.

Bestaande ontwikkelingen 5.2 - Sportaccommodaties

  • Nieuwbouw zwembad Overboord c.a.;
  • Verduurzaming sportaccommodaties Dronten.

Bestaande ontwikkelingen 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

  • Monument 100 jaar Zuiderzeewet;
  • Bibliotheekwerk;
  • Ontwikkeling MFG Swifterbant;
  • MFG fase 2 Biddinghuizen.