Jaarstukken 2018

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Musea

Musea

Pioniersbarak

Dit betreft een gereserveerd bedrag voor de bouw van een replica pioniersbarak door
Stichting Geschiedschrijving Dronten. In 2018 heeft de planvorming een herstart
gekregen, omdat de overige financiële middelen voor de herinrichting van de dierenweide beschikbaar zijn gekomen. De planvorming loopt door tot in 2019, realisatie komt in beeld in de tweede helft van 2019.