Jaarstukken 2018

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed

Herinneringsmonument Torenbosje

Stichting Projecten Torenbosje heeft een subsidieaanvraag ingediend bij het Fonds Leefbaarheid van de provincie Flevoland. Met de subsidie wil de stichting een uitkijkpost annex kunstwerk realiseren in het Torenbosje. Het werk zal een verwijzing bevatten naar de boortoren waarmee, in de jaren 60 van de vorig eeuw, op de locatie van het Torenbosje vergeefs is geboord naar olie. Voor de aanvraag bij het Fonds Leefbaarheid is cofinanciering nodig. Het college heeft hiervoor een subsidie verleend van € 10.000, onder de voorwaarde dat een bijdrage van het fonds tot stand komt.