Jaarstukken 2018

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Media

Media

Bibliotheek

Het bibliotheekwerk in Dronten wordt uitgevoerd door FlevoMeer Bibliotheek. FlevoMeer heeft vestigingen in de kernen Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant. In 2018 heeft FlevoMeer verder gewerkt aan de ontwikkeling van de maatschappelijke functie van de bibliotheek. De bibliotheken zijn niet alleen een toegangspoort tot informatie, maar ook een organisatie voor:

  • Educatie (leesbevordering, Biebvlieg, BoekStart, bevordering taalvaardigheid en digitale vaardigheid, Huis voor Taal);
  • Kennisvermeerdering (Digicafé, Bibliolab, Digisterker, Energieloket, Multitouchtable en diverse projecten, bijvoorbeeld over zwerfvuil, voeding en internationale vrouwendag);
  • Cultuur (exposities van de Kunstraad, poëzieweek, nationale gedichtendag, boekenweek, vrijdag blijdag, filmhuis4kids, voorleesdagen, leeskringen en diverse andere culturele activiteiten);
  • Ontmoeting en debat (Serviceplein, kenniswerkplaats, brei- en haakcafé, opgroeicafé, diverse lezingen en bijeenkomsten);
  • Informatie voor toeristen.

Het aantal inwoners dat lid is van de bibliotheek is in 2018 licht gedaald, maar nog steeds is meer dan 30% van de inwoners lid. Het aantal uitleningen is licht gestegen tot meer dan 310.000 uitleningen.
In 2018 is het Samenwerkingsconvenant 2018-2021 getekend door FlevoMeer en de gemeenten Noordoostpolder, Urk, Lelystad, Zeewolde en Dronten. In het convenant zijn algemene afspraken vastgelegd over de dienstverlening van de bibliotheek en de subsidieverlening door de gemeenten. Per gemeente worden deze afspraken verder uitgewerkt in een lokale subsidiebeschikking en een uitvoeringsovereenkomst.
In 2018 is de provincie Flevoland gestart met het Innovatiefonds Bibliotheekfunctie Flevoland. Dit fonds biedt de bibliotheken in Flevoland de kans om middelen te krijgen voor de innovatie van het bibliotheekwerk.